Dadddddddyyyyyyy
Dadddddddyyyyyyy
Dadddddddyyyyyyy
Dadddddddyyyyyyy

Dadddddddyyyyyyy

Regular price $8 Unit price  per 

Shipping calculated at checkout.

Dark Nude Pigment Gloss 

 Buildable 

Ingredients :

Hydroganated Polylsobutene &  Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer & Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer  

Avocado Oil, & Grapseed Oil 

Dadddddddyyyyyyy
Dadddddddyyyyyyy